Bibliotheken

Zelf publiceren ?

Volgende onderwerpen komen in aanmerking voor publicatie.

Hebt u zelf onderzoek verricht naar één of ander gegeven uit de geschiedenis van uw dorp of stad of het hertogdom Brabant? Wilt u deze kennis graag delen en publiceren?
Neem dan contact op met ons via het emailadres redactie@esdb.be, wij zijn steeds op zoek naar kwaliteitsvolle auteurs.

U treft hieronder een overzicht van de onderwerpen die in aanmerking komen voor publicatie.

Geschiedenis van kerken, abdijen, kloosters, kapellen, bedevaarten, families.

 • Geschiedenis van dorpen, leengoederen, oude kastelen, hoeven, gilden en andere instellingen.
 • Economische geschiedenis van nijverheid en landbouw.
 • Heiligen van Brabant en Brussel
 • Levensbeschrijvingen van merkweerdige personen.
 • Stambomen van aanzienlijke families
 • Blazoenen en zegels.

Oudheidkunde en kunstgeschiedenis van Brabant en Brussel. 

 • Keltische, romeinse, frankische en andere bezienwaardigheden.
 • Merkweerdige gebouwen
 • Kunstvoorwerpen in kerken en elders.
 • Opschriften en gedenkstenen, grafzerken, enz.

Streekfolklore

 • Gesproken letterkunde
 • Volkshumor en kluchten.
 • Spelen en volksvermaken.
 • Volkszeden en gebruiken.
 • Bijgeloof en straatremedies.

Taalkunde

 • Dialektenkunde.
 • Volksetymologie.
 • Bijzondeheden mbt plaatsnamen en geslachtsnamen.

Topographische eigenschappen

 • Aardrijkskundige en geologische bijzonderheden.

Geef een reactie