Lid Worden?

Snel en eenvoudig, vul onderstaande velden in.

Zodra je lidgeld is ontvangen wordt je account geactiveerd en krijg je toegang tot de volledige website. Je lidgeld omvat ook een jaarabonnement op het Tijdschrift voor Brabantse Geschiedenis Eigen Schoon & De Brabander.

Om je een volledige jaargang van 4 edities in gedrukte vorm te kunnen verzekeren dienen inschrijving en betaling van lidgeld te gebeuren tijdens de maanden januari, februari en maart. Buiten deze periode kan uiteraard ook een lidmaatschap worden aangevraagd en/of verlengd maar kunnen de gedrukte edities enkel worden verzekerd vanaf datum van inschrijving en betaling.

Tijdens de periode van maart tot en met november, worden jaarnummers voorafgaand de datum van inschrijving in papieren vorm geleverd zolang de voorraad dit toelaat, zoniet in pdf.

Wachtwoord moet minimaal 7 tekens lang zijn.
Wachtwoord moet minimaal 7 tekens lang zijn.

BEN JE AL LID VAN ONZE VERENIGING ?

Uw lidmaatschap wordt pas effectief zodra het bedrag op de rekening is gestort. Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidgeld dient te worden gestort op de rekening van - Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant & Brussel - IBAN: BE82 4343 1225 9168 - BIC: KREDBEBB

UW VOORKEUR:

EN GEEF ONS WAT EXTRA INFORMATIE OVER U :

ik ben akkoord

PERSOONSGEGEVENS

De vzw Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel verbindt zich ertoe de huidige geldende wetgeving en alle Europese richtlijnen inzake de bescherming van persoonsgegevens te respecteren. Conform de wet met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking bieden wij u het toegangsrecht tot uw gegevens en het recht om deze te verbeteren.
De door u vrijwillig ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt binnen het kader van de activiteiten en de communicatie die de vzw Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel voor haar leden opzet.

LIDMAATSCHAP

Het genootschap biedt verschillende lidmaatschapsformules aan:
Gewoon lid België: €49
Gewoon lid Buitenland – Papier editie: €69
Gewoon lid Buitenland – PDF editie: €49
Steunend lid: €70
Beschermend lid: €120
Indien een factuur wordt gevraagd zal een toeslag van 2€ worden aangerekend voor administratieve kosten. Te storten op rekening IBAN: BE82 4343 1225 9168 – BIC: KREDBEBB – van het Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant  & Brussel.