Nieuws

ESDB-Gouwdag 2018 op YouTube !

Midden-Brabant, met Zaventem, Humelgem en Leefdaal op het programma.

Via volgende linken kan naar 2 korte videos worden gekeken die bondig de jaarlijkse ESDB-Gouwdag samenvatten.

Beide videos blikken terug op de editie 2018 en zijn nu ook rechtstreek te bekijken op het ESDB-YouTubekanaal.

 

Video 1:   https://youtu.be/UmOR_zcaOrc

 

Bezoek aan de Sint-Martinuskerk te Zaventem

De Sint-Martinuskerk oorspronkelijk in Schelderomaanse stijl werd in de 16de en 17de eeuw omgebouwd tot de huidige gotische constructie.

De glasramen dateren uit de 17de eeuw tot 1961 en stellen haast allen heiligen van Vlaamse oorsprong voor.

De kerk herbergt het wereldberoemde schilderij “Sint-Martinus verdeelt zijn mantel” (1621) van Antoon Van Dyck (1599-1641).

Gidsbeurt door Lut Rampelbergh van de gidsenbond Dijleland.

 

Bezoek aan de Sint-Catharinakerk te Humelgem

De Romaanse Sint-Catharinakerk is een archeologisch curiosum waar tien eeuwen bouwen te zien is.

Rond 950 werd de eerste bidplaats opgetrokken in opdracht van de bisschoppen van Cambrai en diende eveneens als schuilplaats voor de bevolking.

Dit versterkte gebouw berust 80 cm onder de huidige vloer van het koor. In de 12de eeuw werd de vroeg-Romaanse kerk vergroot en verhoogd.

Gidsbeurt door door Lut Rampelbergh van de gidsenbond Dijleland.

 

Video 2:  https://youtu.be/ljuHKaNIkys

 

Bezoek aan de Sint-Lambertuskerk te Leefdaal

De oudste geschiedenis van de Sint-Lambertuskerk is nauwelijks gekend.

Opgravingen die wellicht klaarheid hadden kunnen brengen over zijn oorsprong zijn nooit gebeurd.

De kerk langs de hoofdweg door de Voervallei zou dateren  van het vierde kwart van de twaalfde eeuw.

Dit betekent dat de heren van Leefdaal geen rol hebben gespeeld bij de bouw omdat zij pas in de dertiende eeuw opduiken.

Gidsbeurt door Kunstwetenschapper Jan Janssen .

 

Bezoek aan het kasteeldomein van Leefdaal en onthaal door Graaf de Liedekerke

Het laatmiddeleeuwse kasteel van Leefdaal met zeventiende eeuwse verbouwingen ligt in een fraai beboste omgeving met watermolen.

De heerlijkheid Leven-Dale, al vermeld in de twaalfde eeuw, kwam achtereenvolgens in het bezit van de de Mérodes en de Van Brouchhovens.

Het is sinds 1775 bezit van de de Liedekerkes.

Gidsbeurt door Kunstwetenschapper Jan Janssen .

Geef een reactie