Stoet van grote en kleine levens

Leuvense ommegang in 1594 door Eddy Put

Aan de hand van de taferelen in de Leuvense Ommegang schetst rijksarchivaris prof. Eddy Put een kleurrijk portret van het dagelijkse leven van de kleine man en vrouw aan de vooravond van het Twaalfjarig Bestand. Het scenario daarvoor reikt de Leuvense stadsklerk Willem Boonen aan. In 1594 legt deze de laatste hand aan een intrigerend draaiboek waarin hij de samenstelling van de Leuvense kermisommegang op de eerste zondag van september vastlegt. De stoet vormt de attractie van het jaar en geniet ruime bekendheid. Er zijn indrukwekkende praalwagens. De stadsreuzen en de schuttersgilden lopen in vol ornaat mee in de stoet. Maar het absolute hoogtepunt is de passage van de prachtige tableaux vivants waarin de ambachten het wel en wee van 34 oudtestamentische vrouwen uitbeelden: Hanna, Bathseba, Suzanna, Ruth, Naomi, Debora, Rachel, Rebekka, enz.

 

Het vormt de basis voor 34 hoofdstukken waarin de auteur na een korte beschrijving van het bijbelverhaal als het ware tussen de toeschouwers gaat staan en zich voorstelt hoe die, in hun eigen kleine levens, de lotgevallen van deze bijbelse vrouwen weerspiegeld zien. Daarbij komen thema’s aan bod als onvruchtbaarheid, overspel, moord, corruptie, geweld, hongersnood, ziekte, jaloezie, seksualiteit, dronkenschap en armoede. Met de Stoet van grote en kleine levens brengt Eddy Put het rijk versierde, maar fragiele handschrift van stadsklerk Boonen tot leven.

 

Put, Eddy, Stoet van grote en kleine levens. De Leuvense ommegang in 1594, Amsterdam: AUP, 2018 219p. 24,99€ ISBN 978-94-6298-855-2

 

Meer info: https://nl.aup.nl/books/9789462988552-stoet-van-grote-en-kleine-levens.html

Geef een reactie