De Koningsschieting in Leefdaal

Een eeuwenoud cultureel evenement

Schuttersgilden bestaan al eeuwen in onze gewesten. Zij zijn onstaan uit broederschappen, samenwerkingsverbanden om elkaar te helpen bij natuurrampen en ziekten, maar ook bij roof, plundering en brandstichting al dan niet door rondtrekkende legerbenden. Naast de bescherming van dorp en kerk kregen zij allengs de opluistering van de kerkelijke en wereldlijke feesten als taak. Een eerste spoor van een gilde te Leefdaal vindt men in 1627. Toen vergaderden de schepenen van het dorp in het schuttershuis.

 

Meer over de boogschutters van Leefdaal via volgende link:

http://www.leefdaal.be/2011/01/24/de-geschiedenis-van-de-leefdaalse-schuttersgilden/

 

Ontdek dit eeuwenoud cultureel evenement, waar Brabanders en Leefdalenaren terecht fier op mogen zijn.

 

De Jefkes, Pekes en Mekes vieren hun Koningschieting op zondag 24 juni 2018

De Jefkes en de Mamers vieren hun Koningschieting op zondag 1 juli 2018

 

Zie ook website: http://jefkes.leefdaal.com/wrdpr/

Geef een reactie