Gouwdag 2018

Gouwdag 2018

Op 1 mei voert de gouwdag ons naar Midden-Brabant

De jaarlijkse gouwdag van Eigen Schoon & De Brabander voert ons, traditiegetrouw op 1 mei, naar Midden-Brabant van Zaventem naar Leefdaal via Melsbroek en Humelgem.

Dagprogramma: Zaventem – Humelgem – Leefdaal.

9u00

Vertrek vanuit Diegem

 

9u15

Bezoek aan de Sint-Martinuskerk te Zaventem

De Sint-Martinuskerk oorspronkelijk in Schelderomaanse stijl werd in de 16de en 17de eeuw omgebouwd tot de huidige gotische constructie. De glasramen dateren uit de 17de eeuw tot 1961 en stellen haast allen heiligen van Vlaamse oorsprong voor.

De kerk herbergt het wereldberoemde schilderij “Sint-Martinus verdeelt zijn mantel” (1621) van Antoon Van Dyck (1599-1641).

Meer hierover door Lut Rampelbergh van de gidsenbond Dijleland

 

10u30

Bezoek aan de Sint-Catharinakerk te Humelgem

De Romaanse Sint-Catharinakerk is een archeologisch curiosum waar tien eeuwen bouwen te zien is. Rond 950 werd de eerste bidplaats opgetrokken in opdracht van de bisschoppen van Cambrai en diende eveneens als schuilplaats voor de bevolking. Dit versterkte gebouw berust 80 cm onder de huidige vloer van het koor. In de 12de eeuw werd de vroeg-Romaanse kerk vergroot en verhoogd.

Ook de gaaf gebleven dorpskern van Humelgem zal door Lut Rampelbergh worden toegelicht.

 

11u45

Bezoek aan de Herenboerderij ‘Hof ten As’ te Melsbroek

 

12u15

Presentatie van de nieuwe ES&DB-website

 

12u30

Middagmaal in ‘Hof ten As’

 

14u15

Bezoek aan de Sint-Lambertuskerk te Leefdaal en bezoek aan het kasteeldomein van Leefdaal

Het laatmiddeleeuwse kasteel van Leefdaal met zeventiende eeuwse verbouwingen ligt in een fraai beboste omgeving met watermolen.

De heerlijkheid Leven-Dale, al vermeld in de twaalfde eeuw, kwam achtereenvolgens in het bezit van de de Mérodes en de Van Brouchhovens.

Het is sinds 1775 bezit van de de Liedekerkes.

Kunstwetenschapper Jan Jansen geeft uitleg over de baanderij Leefdaal, zijn heren en zijn kasteel

 

Bezoek aan de Sint-Veronakapel

De naam Verona is afkomstig van een vroegere parochie Vroeienberg, wat ‘berg van de Heer’ betekende. Het was de eerste parochie

in de streek. Op de Vroeienberg is rond het jaar 900 een eerste kerkje gebouwd. Later verstond niemand de naam Vroeienberg nog.

Daarom vertelde men een mooi en vroom verhaal over de heilige Verona, die een Duitse keizerin zou geweest zijn.

Meer hierover door Kunstwetenschapper Jan Jansen.

 

17u30

Terug in Diegem

 

Praktische inlichtingen :

Datum, uur en plaats van afspraak:

dinsdag 1 mei om 8u45 op het A. de Cockplein te Diegem

 

Inschrijving uitsluitend door overschrijving van 55 euros per deelnemer – voor bus, gidsen, ingang en middaglunch in het restaurant– te storten op rekeningnummer BE82 4343 1225 9168 van het Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel. Gelieve uiterlijk voor 24 april 2018 te betalen.

 

Voor meer inlichtingen, contacteer:

Martine Van de Voorde-Handschutter, 053 66 14 92

Geef een reactie